4 Haziran 2018 Pazartesi

Jusqu’où ira Erdoğan? Réponse au journal «Le Point »


Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma


Il parait que l’impérialisme français renait encore !
D’ailleurs est-il mort un jour ? Il était seulement en sommeil !
Ô vous les néo-impérialistes Français !
Avez-vous oublié votre fameux et catastrophique colonialisme impérialiste ?
N’avez-vous pas honte de parler des autres dirigeants comme des dictateurs, doit-on vous rappeler  tous vos massacres  où vous n'épargniez ni  les enfants ni même  les animaux de l’Afrique à l’Indochine .
Vous y avez laissé  des pans entiers de villages morts, d'hommes, de femmes, d'enfants et de vieillards en épargnants le moins possible!
Les traces tragiques que vous avez laissé en Afrique, seront les témoins de vos actes jusqu’à derniers jours du monde.

Vos massacres  et les mutilations destructrices sont  votre  héritage en Afrique et les conflits qui en découlent aujourd'hui montrent très bien le résultat de votre sauvagerie classique.
Ceci pour évoquer une histoire plus récente, car nous pouvons remonter aux  massacres du temps des Croisades.
Et aujourd'hui, alors que le monde musulman reste un vaste territoire colonisé par vous impérialistes occidentaux, vous n'avez négligé aucun moyen pour asseoir vos forces, des Nations Unis au Conseil de Sécurité.
Tous ces outils sont là pour légitimer des actions néo-coloniales mondiales en installant vos armées qui ne font que confirmer cet objectif impérialiste d'une nouvelle ère.
Vous vous inquiétez alors de ce que fait  le  leader Tayyip Erdoğan, en réalité qu'est ce qui vous inquiète ?
Est ce la  perte sur le contrôle de vos "colonies"?
Celles que vous avez acquises de manière illégitime en tuant, pillant, massacrant les êtres humains y vivants et même la nature sur votre passage.
Comptez-vous vous cacher derrière les décisions déraisonnables du nouveau cowboy américain, Trump, qui s'apparente pour  beaucoup comme un nouvel Hitler, appuyer de son acolytes et commandant sioniste Netanyahu ?

L'ennemi n'est pas celui que vous pointez dans cet article. Avez-vous oublié votre histoire ?
Ne négliger pas l'histoire, elle tend à  se renouveller.
Doit-on vous rappeller l'appel de la France au soutien des ottomans lorsque votre Roi François 1er fut emprisonné par Charles Quint.
La libération de votre Roi, François 1er, le 15 mars 1526, n'était-elle pas due à la réponse de Soliman le Magnifique et aux campagnes militaires de son armée contre celles dirigées par vos ennemis ?
Alors Jusqu’où ira Erdoğan?
Voilà notre réponse :

 İncha’Allah Erdoğan ira jusqu’à ce que vous compreniez que vous n’êtes pas les seuls êtres humains qui ayez  le droit de vivre sur ce monde qui es est créé par Dieu pour tout le monde ! Erdoğan’la nereye kadar ?
Fransız Le Point dergisine cevap!

Öyle anlaşılıyor ki Fransız emperyalizmi yeniden doğuyor!
Mamafih o duygu hiçbir zaman ölmemiş; uykuya dalmıştı sadece!
Ey siz yeni Fransız emperyalistleri!
Siz o meşhur, meşhur olduğu kadar da felaketlerle donanmış olan emperyalist sömürgeciliğinizi unuttunuz mu yoksa?
Sizler utanmadan başkalarından “diktatör” olarak söz ederken, size, Afrika’da, Hindoçin’de, çoluk-çocuk, hatta hayvan ayırımı yapmaksızın uyguladığınız onca soykırımları hatırlatmamız mı gerekir? Sizler oralarda sadece yok ettiğiniz köylerin; kadın, erkek, çoluk-çocuk ve yaşlıları, geride hiçbir şey bırakmayarak mümkün mertebe yok etmeye çalışarak kaybetmeye çalıştığınız utanç izlerinizi bıraktınız!
Afrika’da bıraktığınız dram dolu izler, dünyanın son günlerine kadar sizin cürümlerinizin şahitleri olacaktır!
Yaptığınız soykırımlar, insanlığı yok edercesine uyguladığınız soykırım cinayetleriniz, sizin Afrika’da bıraktığınız vahşi mirasınız ve günümüzde Afrika’da cereyan etmekte olan fitne-fücurun iğrenç klasik neticesidir! Bu, sadece günümüze en yakın olan vahşetinizi gösteren örneklerdir. Ya Haçlı seferleri sırasında yaptığınız vahşet ve soykırımlar; onları hadi burada geçelim!
Ve günümüz İslâm Dünyası? Siz Batılı emperyalisteler, Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi gibi güçlerinizi kullanarak, her türlü şeytanlığınızı göstererek İslâm coğrafyasının büyük bir kısmını sömürge hâline getirdiniz. Bu aletleri, yani Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi gibi kurumları, yeni-emperyalizminize meşruiyet kazandırmak için, ordularınızı kullanarak oraya-buraya yerleştirdiğiniz yeni sömürgeciliğinizin entrikalarından başka bir şey değildir!
Şimdi tutmuş Tayyip Erdoğan’ın yaptıklarından endişe duyuyorsunuz!
Gerçekte sizi bu endişelere götüren asıl sebebi nedir?
Sahi bu endişeniz, Tayyip Erdoğan’ın dünya efkâr-ı umumiyesi önündeki haklı ve hukuki çıkışlarıyla sömürgeleriniz üzerindeki kontrolü kaybetmekten mütevellit zirinizde meydana gelen korkudan kaynaklanmış olmasın? Yani o coğrafyalarda yaşayanları, haksız ve illegal olarak, öldürerek, talan ederek, soykırımlar uygulayarak el koyduğunuz toprakları kaybetmekten mi korkuyorsunuz?
Yoksa bu ahlaksızca tutumlar içerisine girerken, “yeni bir Hitler” rolüne soyunan nevzuhur Amerikan kovboyu Trump’a ve onun komutanı olan Siyonist Netanyahu’ya mı güveniyorsunuz?
Siz ey Fransızlar, ne çabuk tarihinizi unuttunuz?
Mahut makalenizde düşman olarak gösterdiğiniz Tayyip Erdoğan’a bakmadan önce, kendi tarihinize ve geçmişinize bakınız! Unutmayın ki tarih tekerrür ediyor!
Charles Quint tarafından zindana atılmış olan Fransız Kralı I. François’yı mahkûmiyetten kurtarmak için Fransızların Osmanlı Devletine yalvarmalarını ve bu yalvarmalar üzerine Kanuni Sultan Süleyman’ın 15 Mart 1526’da gönderdiği ordularla kralınızı düşmanlarınızdan kurtardığını hatırlatmaya gerek var mı?
Şimdi ! « Erdoğan’la nereye kadar? » sorunuzun cevabına gelelim :
O hâlde Erdoğan’la nereye kadar ?
İşte cevabımız :

Siz Batılı emperyalistlerin, Allah tarafından yaratılmış olan bu dünyada yaşama hakkının, sadece siz Batılılara ait bir hak olmadığını,  bunun tam aksine, dünyada yaşayan her insanın bu  hakka sahip oduğunu anlayıncaya kadar Erdoğan’la devam edilecektir!

4 yorum:

Yazarlar

Beyan Yayınları

DEL PIERRO

DEL PIERRO
PIERRE MARTIN